התושבים הזועמים על התוכנית להרוס את פארק "אהוד מנור" פנו באמצעות עו"ד ענת בירן ודפנה תמיר לות"ל בטענה כי לא היו מודעים לתוכנית ולכן הם דורשים שתינתן להם ההזדמנות להתנגד לה בהליך מקובל

שרון יונתן

תושבי הרצליה פיתוח, המתנגדים להרס פארק "אהוד מנור", מעלים הילוך במאבקם. אתמול שיגרו עורכות הדין ענת בירן ודפנה תמיר ממשרדה של ענת בירן, המייצגות את התושבים, מכתב ארוך ומפורט לבכירי הות"ל (הועדה לתשתיות לאומיות) ובו פנייה בהולה לעצור לאלתר את הליכי הרישוי לעבודות לשם מסילת דיור וחדרי מנוחה לנהגים בסיומו של הקו הירוק של הרכבת הקלה, מצפון לרחוב אבא אבן.

אדום ירוק גורמה במחירי שוק מבצע כרעיים עוף טרי 3 ק"ג ב-80 ש"ח. חדש! סניף הרצליה

כזכור, ביום שני השבוע הבאנו ב"שרון און ליין" את טענותיהם של התושבים על כך שעל פי התוכנית ייהרס פארק "אהוד מנור" החוצץ בין רחוב נעמי שמר לבתי התושבים ובכך למעשה תיפגע איכות חייהם.

בפנייה לות"ל מציינות עורכות הדין בירן ותמיר כי "לאחרונה נדהמו מרשינו לגלות באקראי שככל הנראה מתוכננות עבודות בוואדי הגבול בבתיהם, שיכללו עקירת עצים, הרחבת הדרך, ובסופו של דבר הקמת מסילת דיור וחדרי מנוחה לנהגים כחלק מעבודות הקו הירוק מכוח תכנית תת"ל/71/ג . גילוי זה הדהים והחריד את מרשינו, שידעו, ממידע שקיבלו וכן מפרסומים באתר נת"ע, כי הקו הירוק מסתיים דרומית לרחוב אבא אבן, וכך גם צוין בפרסומים אודות התכנית ובהוראותיה".

עורכות הדן מסבירות מדוע התושבים לא התנגדו לתוכנית: "מאחר שמרשינו לא יכלו להעלות על דעתם כי הקו ימשיך מצפון לאבא אבן, לא הגישו התנגדויות לתכנית. למיטב זיכרונם כלל לא נתלו מודעות לאורך הוואדי ברחוב נעמי שמר עובר להפקדת התכנית. החיפוש אחר התייחסות לשימוש שייעשה ברחוב נעמי שמר הוא כחיפוש מחט בערמת שחת. המקום היחיד בו נמצאת התייחסות לשימוש המותר במקטע מצוין בשתי שורות בודדות בתסקיר ההשפעה על הסביבה בעמוד 323".

לעניין העבודות עצמן צוין: "מדובר בואדי המהווה חיץ בין הבתים לכביש שמעברו השני אזור התעסוקה. בואדי מגוון עצים ותיקים ולמעשה זו חורשה עשירה בצמחייה המהווה ריאה ירוקה טבעית שהינה חלק מהמרקם התכנוני הקיים שנים, יש בו מסלולי הליכה והוא מהווה פינת חמד נדירה בעלת ערכיות גבוהה וחשיבות עצומה לעיר ולתושבי המקום. בנסיבות אלה ניתן להבין כי מרשינו נדהמו כשגילו שלטים שלא מסבירים בדיוק מה מתוכנן להתבצע, ומברורים ראשוניים שניסו לעשות גילו לחרדתם כי מתוכננת כפי הנראה עקירת עצים מאסיבית בואדי היפהפה ומתוכננות להתבצע בו עבודות סלילה של המשך הקו לצורך "דיור קרונות". חולק כי לצורך ביצוע עבודות במקום עלולים להיכרת חלילה עשרות עצים המהווים תוואי נחל שייחרב כתוצאה מכך. אין המדובר רק בכריתה של עצים אלא פגיעה בלתי הפיכה בתוואי נחל גלילות על חשיבותו ההיסטורית והאקולוגית, שאמנם כיום אינו זורם אך כל עוד התוואי נשמר יש אפשרות להחיותו. והכל כאשר 500 מטרים משם מוקצה מקום לדיפו שם ניתן למצוא מקום לתכלית של "דיור" או כל תכלית אחרת לשמה נמשך הקו. כריתת עצים והחרבת תוואי נחל הינה בכייה לדורות והליך בלתי הפיך שנבקש למנוע אותו".

כאמור, התושבים דורשים כי תינתן להם הזכות להתנגד בפני הות"ל: "מאחר ובפועל כאמור נשללה מהתושבים זכות ההתנגדות לתוכנית בקטע הרלוונטי, וזאת כאמור בשל ניסוח מטעה של מסמכי התוכנית וההודעה על הפקדתה, נפל פגם מהותי באישור מקטע זה של התוכנית. מבלי לוותר על כל טענה אחרת עומדים מרשינו על כך שתינתן להם הזדמנות להשמיע את טענותיהם בפני הות"ל ולא תתקבל החלטה כל עוד לא תמומש זכות זו. המצב התכנוני מלמד כי עדיין לא מאוחר ל"עצור את הרכבת" ולמנוע קטסטרופה מיותרת. שהרי בלתי סביר לחלוטין כי עצים יעקרו בהינף ובקלות דעת ואזור טבע ערכי וחשוב ייחרב, והכל במרחק של "יריקה" מבתי המגורים הגובלים בואדי, בשעה ששום דבר רלוונטי בקשר לכך לא נבדק לרבות ולא נשקלו זכויות מרשינו והפגיעה בהם ובציבור כולו. על כן, בנסיבות אלו אנו מבקשים לעצור כל פעולה או החלטה בקשר למקטע שמצפון לאבא אבן ולתת למרשינו זכות טיעון לפני שתתקבל כל החלטה שעלולה להחריב את איכות חייהם ולשנות סדרי עולם תכנוניים הגובלים בהם".

עורך דין ונוטריון רונן צ'יניאו
עו"ד ענת בירן – מייצגת את התושבים. צילום: נדב יהונתן כהן

.


להצטרפות לקבוצות הוואצאפ של "שרון און ליין"

קבוצת רעננה לחץ כאן

קבוצת הרצליה לחץ כאן

קבוצת רמת השרון לחץ כאן

קבוצת כפר סבא לחץ כאן

קבוצת כפר שמריהו לחץ כאן

לדף הפייסבוק של "שרון און לייין" לחץ כאן

לעמוד האינסטגרם של "שרון און ליין" לחץ כאן