fbpx

ביממה האחרונה: סטטוס קוו במספר המאומתים

לאחר יומיים של ירידה במספר המאומתים, ביממה האחרונה אין שינויים משמעותיים בערים שלנו. נפתח עם הרצליה שבה מספר המאומתים עלה בקצת: 627 מאומתים היום לעומת 620 אתמול. אחוז הבדיקות החיוביות בעליה קלה ועומד על 3.2 מתוך 2,059 בדיקות קורונה. מספר המבודדים ירד בקצת: 1,714 היום לעומת 1,784 אתמול. ציון הרמזור נותר על 5.6, כך שהרצליה […]