ראש העירייה, משה פדלון, הודיע בשבוע שעבר על עצירת העברת ההקצבות לעמותת בני הרצליה, כאשר המשמעות היא הפסקת פעילות העמותה. האם יש לכך קשר ליחסים המתוחים בינו לסגנו עופר לוי המכהן כיו"ר דירקטוריון העמותה? לזה עוד נגיע בהמשך.

דורון כץ נדל"ן מעוניינם למכור נכס?

המכתב שהוציא גזבר העירייה, רוני חדד, בהנחייתו של פדלון על הפסקת ההקצבות לעמותה, הוא נדבך נוסף במאבק בין העירייה לעמותה על הקמת הוועדה לבחינת דרכה של העמותה.

עמותת בני הרצליה נקלעה בשנים האחרונות לגירעון גבוה שעמד בסוף 2019 על 6.5 מיליון שקלים כפי שפרסמנו ב"שרון און ליין" לפי כחודשיים וחצי. כחלק מהניסיון לכסות על הגירעון הוחלט בעירייה ובעמותה להעלות את דמי הרישום לשנת 2021, אבל בעקבות לחץ הורי הכדורסל וההפגנה שקיימו מול בניין העירייה לפני כשלושה חודשים, הודיע ראש העירייה כי התשלומים יישארו כפי שהיו בשנת 2020.

כמה שעות לאחר מכן, במהלך ישיבת מועצת העיר הודיע פדלון כי בכוונתו לערוך רביזיה מחדש בעמותה וכי תוך מספר שבועות יביא למועצה את החלטות הוועדה שיקים. מכאן העלילה שלנו מסתבכת.

פדלון ביקש להקים צוות יועצים חיצוני לעמותה שיורכב מיועץ ארגוני, יועץ משפטי ושני יועצים כלכליים שעלותם אמורה להסתכם ב- 200 אלף שקלים. מאחר ומדובר בחובת מכרז שהייתה מעכבת את התהליך פנה פדלון לעמותה וביקש כי הדירקטוריון יאשר את שכירת היועצים, כאשר העיריה תישא במימונם.

דרישת ראש העירייה שבעמותה מסרבים לקבל

מהתכתבויות פנימיות שהגיעו אלינו עולה כי בעמותת בני הרצליה לא היו שלמים, בלשון המעטה, עם בקשת ראש העירייה לאישור הנושא בעמותה. עופר לוי, סגן ראש העירייה ויו"ד הדירקטוריון, כתב לאחרונה לחברי הדירקטוריון: "הצוות הונחה לבדוק היבטים שונים בניהול העמותה ונדרש לבחון גם חלופה להקמת חברה לתועלת הציבור בשילוב המחלקה לספורט העירונית. התבקשתי כיו״ר העמותה לאשר התקשרות עם צוות היועצים. לאחר קבלת יעוץ משפטי, אבקש את אישור הדירקטוריון להחלטה זו בשל עלותה הנאמדת בכ- 200,000 ש"ח על אף שהמימון להעסקת הצוות יכוסה מתקציב העירייה". בנוסף ליועצים החיצוניים, אמור הצוות לכלול גם את ראש העירייה, עופר לוי ואהוד לזר, סמנכ"ל פרויקטים בעירייה.

דורון כץ נדל"ן מעוניינם למכור נכס?

הנושא הועבר לעיונו של עו"ד אודי אלוני, היועץ המשפטי של העמותה, שכתב בחוות דעתו כי: "העמותה נדרשת לחתום, על הסכמי התקשרות עם היועצים (ייעוץ ארגוני וייעוץ כלכלי), אך על פי החוק ניתן להתקשר, בפטור ממכרז, עם יועצים הנכללים ב"מאגר היועצים" העירוני ולחילופין יש לקיים מכרז בהתאם לכללים שנקבעו בחוק (בהנחה שהעמותה היא זו המתקשרת ישירות עם יועץ חיצוני)".

עוד ציין בחוות דעתו: "על פי הנחיות משרד הפנים דרך המלך להתקשרות כזו היא באמצעות מכרז פומבי או לכל הפחות קבלת מספר הצעות מחיר, ככל שמחיר ההתקשרות מאפשר זאת. עם זאת, תקנות העיריות (מכרזים) קובע חריג המאפשר התקשרות ללא מכרז, בחוזה "לביצוע עבודה מקצועית הדורשת ידע ומומחיות מיוחדים, או יחסי אמון מיוחדים, כגון: עבודות תכנון, פיקוח, מדידה, שמאות, ייעוץ ועבודות כיוצא באלה".

עו"ד אלוני מסכם: "ככל שוועד העמותה אישר התקשרות עם צוות יועצים חיצוניים לביצוע עבודת מטה יסודית וככל שהיועצים נכללים במאגר היועצים העירוני, הרי שהעמותה תוכל עקרונית להתקשר ישירות עם היועצים בפטור ממכרז (צריך ליידע את חברי הדירקטוריון לגבי העלויות הצפויות ומקורות המימון). כל אפשרות אחרת תהיה חריגה מנוהלים והנחיות".

גורם בכיר בעמותה אמר אתמול: "חשוב לציין כי שלוש היועצות שנבחרו אינן נכללות במאגר היועצים העירוני ולכן העירייה לא יכולה לחמוק מחובת מכרז. זאת גם הסיבה שראש העירייה ביקש מהעמותה לאשר את שכירת היועצים, כאשר בכל מקרה המימון היה אמור להיות על חשבון העירייה. לראש העירייה אין סמכות לעצור את העברת התקציב לעמותה. מדובר בתקציב שאושר על ידי מועצת העיר ורק לה הסמכות החוזרת לשלול מבני הרצליה את התקציב חזרה".

עופר לוי לפדלון: "חבל שכעס אישי שלך עליי יפגע בילדי העיר ומשפחותיהם"

בשל המחלוקת בין העירייה לעמותה החליט, כאמור, ראש העירייה לעצור את העברת התקציבים לעמותה החל מהראשון בפברואר (היום). משמעות הדבר הינה עצירה מוחלטת ומיידית של פעילות העמותה.

מהתכתבויות פנימיות שהגיעו אלינו מתבררת תמונה של יחסים מתוחים מאוד בין פדלון לעופר לוי, סגנו ויו"ר דירקטוריון בני הרצליה. לוי שיגר ביום רביעי האחרון מכתב לפדלון ובו ביקש ממנו להימנע מצעד קיצוני זה: "קיבלתי את הודעתך על הפסקת המימון העירוני לעמותת בני הרצליה. העמותה נמצאת בעיצומו של תהליך הבראה כלכלי וכבר בשנת 2020 הגיעה לאיזון כספי וצמצום דרסטי של הוצאות על אף ולמרות המגפה. העמותה צמצמה למינימום האפשרי את מספר העובדים הפעילים בה בתקופת משבר הקורונה. לצערי, להחלטה זו יהיו השלכות גדולות כפי שידוע לך, בעירינו הקטנה הכל דולף וכבר השמועה על כך פשטה ופונים אליי חברי דירקטוריון ואחרים על מנת שאנסה לשכנע אותך לשנות את ההחלטה. אני פונה אליך גם כאחראי על הספורט בעיר ובמיוחד גם כעמית וחבר משותף בהנהלת העיר. אני יודע שאתה מבין את החשיבות שיש לעמותת בני הרצליה בעיר וחבל שכעס אישי שלך עליי יפגע בילדי העיר ומשפחותיהם".

לוי הוסיף בפנייתו: "אני חושב שאת בעיית ההתקשרות עם צוות היועצים שהוקם ניתן לפתור בדרך מהירה ונכונה לפי הכללים מבלי להשבית את העמותה. משה, אתה יודע את החשיבות הגדולה שיש לי באופן אישי לספורט בעיר ואין לי שום אינטרס לעצור או לעכב את פעילות צוות היועצים כפי שאתה מייחס לי".

לוי ציין בפנייתו לפדלון את המשמעויות של ההחלטה שלא להעביר את התקצוב העירוני לעמותה: הפסקת פעילותן של מספר קבוצות ופעילות ענפים: קבוצות הגברים והנשים בכדוריד, קבוצת הנשים בכדורסל, טניס שולחן גברים, ענף אומנויות לחימה, שחייה תחרותית, ענף השייט האולימפי, מתקן אפולוניה. בנוסף, מדובר על אי יכולת לשלם לשחקנים ומאמנים ובכך למעשה להביא להפרות חוזים והעמדה לדין באיגודי הספורט השונים.

לוי ציין כי בנוסף לא תהיה אפשרות לשלם שכר למטה העמותה המצומצם שהושאר ובכך להביא להפרת חוזים, הפסקת טיפול בתביעות משפטיות העומדות כנגד העמותה, הפסקת תשלומים לספקים, אי עמידה בדרישות רגולטוריות ועוד.  

לוי סיים את מכתבו לפדלון: "מקווה שאחרי שתקבל את פנייתי תשנה את החלטתך שעלולה ליצור ברדק גדול, מה גם שאתה יודע שההחלטה לא הכי חוקית".

פדלון לא קיבל את בקשתו של לוי שעדכן את חברי הדירקטוריון: "לצערי, קיבלתי תשובה שההחלטה עומדת בעינה והזרמת הכספים לבני הרצליה תיעשה רק לאחר סיום עבודת הוועד ושל צוות היועצים או שהעמותה תפורק לאלתר". בעקבות המצב הודיע לוי על ישיבת דירקטוריון שתתכנס בזום הערב (שני).

העירייה: פועלים לפי כללי המינהל התקין והחוק

הפנינו לעירייה מספר שאלות: מדוע החליט ראש העירייה לעצור את ההקצבות לעמותת בני הרצליה? האם לראש העירייה יש סמכות לעצור את ההקצבות שאותן אישרה במועצת העיר? האם הדבר נובע כתוצאה מאמצעי לחץ על בני הרצליה, כאשר המשמעות היא פגיעה קשה בעמותה? מדוע החליט ראש העירייה שהאישור על העסקת היועצים החיצוניים יעבור דרך בני הרצליה? האם זה בגלל שהיה צורך במכרז? מדוע לא נערך מכרז כמתחייב? מדוע מתעקש ראש העירייה על אותם יועצים מבלי לקבל הצעות מחיר ולבצע קול קורא או מכרז בנושא?

מהעירייה נמסר בתגובה: "עיריית הרצליה פועלת לקידום מסגרות חינוך לספורט טובות ואיכותיות עבור ילדי העיר. כל ההחלטות והפעולות בעניינה של עמותת בני הרצליה נעשו על רקע מצוקת הניהול והבעיות הממושכות מהן סובלת העמותה, בהתאם לכללי המינהל התקין ובמסגרת סמכויותיה החוקיות של העירייה". עופר לוי סירב להגיב לכתבה.


להצטרפות לקבוצות הוואצאפ של "שרון אונליין"

קבוצת הרצליה לחץ כאן

קבוצת רמת השרון לחץ כאן

קבוצת כפר שמריהו לחץ כאן

קבוצת רעננה לחץ כאן

קבוצת כפר סבא לחץ כאן

קבוצת הוד השרון לחץ כאן

קבוצת נדל"ן לחץ כאן

לדף הפייסבוק של "שרון און לייין" לחץ כאן

לעמוד האינסטגרם של "שרון און ליין" לחץ כאן