השופטת ד"ר מיכל אגמון גונן, מבית המשפט המחוזי ת"א, דחתה את העתירות שהגישו תושבים מהשכונה המערבית ועיריית רמת השרון ואישרה את התכנית לבניית 285 יחידות דיור במתחם "השתיל" במערב העיר. השופטת ציינה בפסק הדין: "מתעוררת הסכנה כי תושבי שכונות חזקות יעשו שימוש בכוחן כדי למנוע את מימוש מגמות הציפוף בשכונותיהם". ועד הפעולה של התושבים בוחן את פסק הדין והשלכותיו

שרון יונתן

מאבק תושבי השכונה המערבית ועיריית רמת השרון נגד תכנית הבנייה במתחם "השתיל" (בתמונה) נחל הפסד בבית המשפט, כאשר העתירה שהגישו התושבים, העירייה והועדה המקומית נגד גופי התכנון המחוזיים והארציים נדחתה על הסף.

בית המשפט המחוזי בתל אביב, בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים, דחה אתמול את העתירה ובכך אישר את התכנית לבניית 285 יחידות דיור, בשטח של 77 דונם במערב רמת השרון, תוכנית הידועה בשמה "תוכנית שתיל", וזאת תוך שינוי ייעוד המקרקעין מאזור חקלאי לאזור מגורים. תכנון השכונה החל עוד בשנת 2013, כאשר התוכנית אושרה על אף התנגדות העירייה והתושבים.

התוכנית אושרה בוועדה המחוזית לתכנון ובנייה תל אביב וערר שהוגש לוועדת המשנה לעררים ליד המועצה הארצית נדחה. עם זאת, במהלך הליכי התכנון, וכתוצאה מהתנגדויות התושבים והרשות המקומית, נערכו שינויים בתוכנית, כך שהבנייה הרוויה הורחקה מהבניינים צמודי הקרקע, היקף הבנייה צומצם מ-335 יחידות דיור ל-285 יחידות דיור, הגובה המקסימלי של הבניינים הוגבל לשש קומות בגבול הצפוני של התוכנית, ואושרו בניינים של 9 ו-10 קומות בחלקים המרוחקים מהשכונה הקיימת, במקום בניינים של 8 עד 11 קומות בתוכנית המקורית.

התושבים והעירייה: תכנית שאינה תואמת את המרקם וצביון האזור

טענתם המרכזית של התושבים ועיריית רמת השרון, שעתרו כנגד אישור התוכנית, היו כי התוכנית, הכוללת בין היתר בנייה רוויה, אינה תואמת את מרקם וצביון האזור הסובב אותה, וכי את יעדי הציפוף יש להגשים באזורים אחרים בעיר, בהם מתוכננת בנייה כגון זו.

השופטת, ד"ר מיכל אגמון גונן, דנה בהרחבה בזכותם של דיירים לשמור על צביון של שכונה, אל מול מדיניות של ציפוף, ביחס בין רצון התושבים בשמירה על צביון השכונה הקיימת ועל אופייה, לבין מגמות התכנון הארציות והמקומיות של התחדשות עירונית וציפוף וכן במתח בין עבודת התכנון המקומית לתפקיד הוועדות המחוזיות והארציות.

השופטת אגמון גונן קבעה בפסק הדין כי איזון בין הצרכים השונים של הרשות המקומית והתושבים מזה, ושל המגמות הארציות מזה הוא "לב שיקול הדעת המינהלי, במסגרתו באה לידי ביטוי מקצועיותה של הרשות המינהלית. בשלב הזה, יש לתת לרשות מרחב יותר גדול לבחור בין אפשרויות שונות, מרווח לאזן באופנים שונים את השיקולים השונים. בליבת שיקול הדעת על בית המשפט לגלות זהירות ואיפוק".

בהרצליה קונים מעסקים מקומיים

השופטת: "התכנית מהווה איזון ראוי בין האינטרסים המתנגשים"

השופטת עמדה על כך שהשארת המצב הקיים מהווה תכנון מדיר וציינה: "מתעוררת הסכנה כי תושבי שכונות חזקות יעשו שימוש בכוחן כדי למנוע את מימוש מגמות הציפוף בשכונותיהם. היינו, אוכלוסיות חזקות, המתגוררות בשכונות ירוקות יותר וצפופות פחות, ינצלו את כוחן כדי לשמור על סביבה כזו. על ידי מניעת מימוש תוכניות בנייה מסוימות או תוכניות להתחדשות עירונית, ישמרו על בתים נמוכים, בתים חד משפחתיים וכך ימנעו אוכלוסיה מגוונת יותר שיכולה להרשות לעצמה דירות קטנות יותר בבית משותף. יש לדאוג שלא ייווצר מצב בו אוכלוסיות חזקות, בעלות גישה למוקדי השפעה, יעשו שימוש בתכנון מדיר, יישארו בשכונות ירוקות, צפופות פחות, בעוד שהציפוף יתבצע בעיקר או רק בשכונות המוחלשות".

התושבים בעתירתם טענו כי אין מדובר בתכנון מדיר, כיוון שתוכנית שתיל היא פרויקט יוקרה לאוכלוסיה חזקה. השופטת אגמון גונן דחתה טענה זו וקבעה כי תכנון מדיר לא מתייחס רק להדרה של אוכלוסיות מוחלשות, אלא להדרה של כלל סוגי האוכלוסיה ומניעת אוכלוסיה מגוונת וכי הדרה של אוכלוסייה היכולה לרכוש דירה ברמת השרון, להבדיל מבית צמוד קרקע, מהווה גם היא הדרה.

השופטת אגמון גונן דנה בטענת התושבים ועיריית רמת השרון, כי יש לתת מעמד עודף לעמדתם וקבעה: "אני סבורה כי תפקיד התכנון ברמה המקומית הוא לתרגם את המגמות הכלליות של ציפוף בינוי והתחדשות עירונית לעיר הקיימת, על כלל מרכיביה ותושביה. הרשות המקומית היא זו שצריכה להתוות מדיניות לכלל העיר, במסגרתה ניתן יהיה לתת ביטוי למגמות הכלליות, בהתאם לאופי השכונות הקיימות ולמצב התשתיות. עם זאת,  על אף שיש להתחשב בעמדת הרשות המקומית, על מוסדות התכנון האזוריים והארציים לקחת בחשבון מגמות רוחב, שפעמים רבות הרשות המקומית מטיבה וטבעה, לוקחת פחות בחשבון, והן חשובות במיוחד במדינה כמו מדינת ישראל, שהיא בעלת שטח קטן ומאופיינת בצפיפות גבוהה יחסית".

השופטת אגמון גונן קבעה כי התוכנית, לאחר קבלת חלק מההתנגדויות ובכלל זה הפחתת מספר יחידות הדיור, לצד הקמת הבנייה הרוויה רק "בקו שני" ולא בסמוך לצמודי הקרקע הקיימים, קביעת "אזור חיץ" בין סוגי הבנייה, הורדת מספר הקומות בחלק מן הבניינים במסגרת הליכי אישור התוכנית וקביעת הצפיפות הנמוכה ביחס למגמות הארציות, ולבנייה המדורגת, מהווה איזון ראוי בין האינטרסים המתנגשים.

מועד הפעולה של התושבים נמסר: "קיבלנו היום את פסק הדין ואנו צריכים ללמוד היטב את החלטת השופטת". בעיריית רמת השרון בחרו שלא להגיב על ההחלטה.


להצטרפות לקבוצות הוואצאפ של "שרון אונליין"

קבוצת הרצליה לחץ כאן

קבוצת רמת השרון לחץ כאן

קבוצת כפר יונה לחץ כאן

קבוצת רעננה לחץ כאן

קבוצת כפר סבא לחץ כאן

קבוצת הוד השרון לחץ כאן

קבוצת כפר שמריהו לחץ כאן

קבוצת נדל"ן לחץ כאן

לדף הפייסבוק של "שרון און לייין" לחץ כאן

לעמוד האינסטגרם של "שרון און ליין" לחץ כאן