אלו סיעות חרגו וספגו קנסות כספיים ואלו סיעות פעלו לפי החוק וזכו לדו"ח חיובי. כל הפרטים והתגובות בכתבה שלפניכם

שרון יונתן

בתוך משבר הקורונה פירסם מבקר המדינה דו"ח ביקורת על חשבונות הסיעות והרשימות בבחירות ברשויות המקומיות שהתקיימו בסוף שנת 2018, כאשר ברמת השרון התקיימו שני סבבי בחירות. לפניכם עיקרי ממצאי דו"ח המבקר לגבי רשימות שזכו במנדט אחד לפחות ונכנסו למועצת העיר.

רמת השרון חופשית (5 מנדטים בזמן הבחירות):

המבקר ציין כי הסיעה לא לקחה תרומות בכלל והתבססה רק על מימון מאוצר המדינה בסך 733 אלף שקלים. הסיעה עמדה בתקרת ההוצאות ואלו לא חרגו מהגבולות הקבועים בחוק. ניהול החשבונות היה לפי הנחיות מבקר המדינה ולכן המבקר העניק לסיעה דו"ח חיובי.

סיעת בית בראשות אבי גרובר, ראש העירייה (3 מנדטים):

המבקר קבע כי בסיבוב הראשון בבחירות הוצאות הסיעה חרגו מהגבולות הקבועים בחוק ב-113 אלף שקלים, אבל בסיבוב השני ההוצאות לא חרגו מגבולות החוק. המבקר קבע עוד כי : "הסיעה סיימה את מערכת הבחירות בגירעון. ההסברים שניתנו בדבר המקורות הכספיים לכיסוי הגירעון לא הניחו את דעת מבקר המדינה ולכן קבע כי בגירעון זה משום תרומה אסורה לפי סעיף 16 לחוק". בתוצאות הביקורת לא ניתן דו"ח חיובי ולאחר ששקל את הסברים שניתנו, המליץ המבקר להשית שלילה של השלמת מימון הוצאות בחירות בגובה 59 אלף שקלים המהווים 8% מהמימון הממלכתי המגיע לסיעה.

אבי גרובר מסר בתגובה לממצאי הדו"ח:

"אני מקבל את דברי דו"ח המבקר והנושאים טופלו כבר לפני יציאת הדו"ח. מדובר בחריגה שנוצרה בעקבות ההליכה לסיבוב שני ובעקבות החסמים המחמירים שהצבתי בעצמי בנושא התרומות. לאור אלה חשוב לציין כי כל חריגה בהוצאות מונה מכספי האישי ומהלוואות שלקחתי מהוריי ובשום מקרה לא מכל אדם אחר".

מסורת של עשיה בראשות יעקב קורצקי (3 מנדטים):

המבקר קבע כי הסיעה עמדה בתקרת ההוצאות וכי אלו לא חרגו מהגבולות הקבועים בחוק. כמו כן, התרומות ניתנו לפי החוק וניהול חשבונות לפי הנחיות מבקר המדינה ולכן העניק המבקר לסיעה דו"ח חיובי.

רמת השרון החילונית בראשות עידן למדן מרצ והירוקים ברמת השרון (2 מנדטים):

המבקר ציין כ תוצאות הביקורת על סיעת הבת יפורסמו בנפרד במסגרת הדו"ח הכלל על סיעת האם.

ראש חזק לרמת השרון בראשות רמי בר לב (מנדט אחד):

המבקר קבע כי הסיעה עמדה אמנם בתקרת ההוצאות אבל קיבלה תרומות בסכומים העולים על המותר. המבקר ציין כי הסיעה סיימה את מערכת הבחירות בגירעון. ההסברים שניתנו בדבר המקורות הכספיים לכיסוי הגירעון לא הניחו את דעת מבקר המדינה ולכן קבע כי יש בגירעון זה משום תרומה אסורה. המבקר לא נתן דו"ח חיובי לסיעה והשית עליה שלילת מימון הוצאות בחירות בסך של 12,748 שקלים. המהווים 10% מהמימון הממלכתי המגיע לסיעה.

רמי בר לב אמר בתגובה לממצאי הדו"ח: "סכום החוב 353,987 שקלים כוסה מכיסי הפרטי והוא במימוני ומכספי הפרטי. הטענה שהמבקר לא שוכנע כיצד אכסה את הפער ממקור לגיטימי, דהיינו מכספי אלה תרומות מותרות".

רמת השרון שלנו בראשות גיא קלנר (מנדט אחד):

המבקר קבע כי הסיעה עמדה בתקרת ההוצאות ואלו לא חרגו מהגבולות הקבועים בחוק. גם התרומות ניתנו לפי החוק, אבל המבקר קבע כי ניהול החשבונות לא היה לפי הנחיות מבקר המדינה (אין רישום הוצאות ואין אסמכתאות להוצאות) ולכן לא ניתן דו"ח חיובי. כתוצאה מכך השית המבקר שלילת מימון על הסיעה בסך 10 אלף שקלם,, שהם 8% מהמימון הממלכתי המגיע לה.

גיא קלנר מסר בתגובה לממצאי הדו"ח: "רוב רובה של פעילות הבחירות שלנו בוצעה כמתבקש ועל פי החוק. בחלק קטן ממנה נפלו כמה תקלות שבוצעו בתום לב. נלמד מהן ונפיק את הלקחים לפעם הבאה".

רמת השרון 1 בראשות רוני בלקין (מנדט אחד):

מבקר המדינה קבע כי הדו"ח הכספי הוגש באיחור ניכר וכתב כי : "נוכח הגשת הדו"ח באיחור לא היה אפשר להשלים את בדיקתו בפרק הזמן הקבוע בחוק. מבקר המדינה קבע שמן הצדק לקבל את הדו"ח הכספי ולהשלים את בדיקתו במועד מאוחר יותר".


להצטרפות לקבוצות הוואצאפ של "שרון און ליין"

קבוצת רעננה לחץ כאן

קבוצת הרצליה לחץ כאן

קבוצת רמת השרון לחץ כאן

קבוצת כפר סבא לחץ כאן

קבוצת כפר שמריהו לחץ כאן

לדף הפייסבוק של "שרון און לייין" לחץ כאן

לעמוד האינסטגרם של "שרון און ליין" לחץ כאן