כל מה שחשוב לדעת על המסמך המאפשר לכל אחד להחליט ולמנות את מי שיקבל החלטות במקומו, במקרה שיהפוך לבלתי כשיר. כך זה עובד

***

בעבר, כשאדם היה הופך לבלתי כשיר, הייתה נאלצת המשפחה להגיש בקשה לבית המשפט ולמנות לו אפוטרופוס. ההליך היה אורך זמן, יקר – ולעתים גם גורם לסכסוכים משפחתיים עד כדי מינוי אפוטרופוס חיצוני בתשלום. כל פעולותיו של האפוטרופוס היו מפוקחות על ידי האפוטרופוס הכללי. לאדם לא הייתה שום אפשרות להשפעה או הכרעה בעניינו מראש והכל נעשה לאחר שכבר הפך לבלתי כשיר.

מאז שנת 2017 השתנתה גישת האפוטרופוס הכללי. בעקבות כך, במקום אפוטרופוס ישנו כיום פתרון מהיר ויעיל: ייפוי כוח מתמשך.

ייפוי כוח מתמשך הוא מסמך משפטי המאפשר על פי חוק לכל אדם בגיר מעל גיל 18 וכשיר לקבוע מי וכיצד יטופלו כל ענייניו בעתיד, כאשר יהפוך לבלתי כשיר.

"הממנה" ו"מיופה הכוח"

האדם שעורך את ייפוי הכוח המתמשך ("הממנה"), ממנה מיופה כוח ("מיופה כוח" או "הממונה"), אותו הוא בוחר מתוך היכרות ויחסי אמון וקירבה. בדרך כלל הממנה ימנה בני משפחה (בן / בת זוג, ילד/ים / נכד/ים מעל גיל 18 כשיר ושאינו פושט רגל או מוגבל חמור בבנק ישראל) ו/או אנשי מקצוע לפי הצורך (רואה חשבון או עורך דין). כשהממנה יהפוך בעתיד לבלתי כשיר לקבל החלטות בעצמו מכל סיבה שהיא בשל הידרדרות במצבו (כתוצאה מתאונה, מחלה, וכיו"ב), מיופה הכוח יפעל בשם ובעבור הממנה בכל העניינים המפורטים בייפוי הכוח המתמשך – ובהתאם להנחיות המופרטות שנתן הממנה כשהיה כשיר.

אדם יכול להחליט על מינוי מיופה כוח יחיד וכן על מינוי מיופה כוח מחליף, למקרה שמיופה הכוח הראשון לא ירצה או לא יוכל לפעול בשמו. אפשר למנות מספר מיופיי כוח ומומלץ לקבוע אם מיופי הכוח יפעלו במשותף או בנפרד, מהו היקף הסמכויות והאחריות של כל אחד מהם, וכן מי יכריע במקרה של מחלוקת ביניהם. הממנה יכול לקבוע "מיודעים" להם מיופה הכוח ידווח או ימסור מידע, או לשלול מידע מבני משפחה. כמו כן, הממנה יכול לקבוע כי פעולות מיופה הכוח יהיו בפיקוח האפוטרופוס הכללי.

עריכת ייפוי הכוח המתמשך והחתימה עליו מתבצעות בפני עורך דין שהוסמך לכך במיוחד על ידי האפוטרופוס הכללי. בנוסף לחתימת הממנה, נדרשת גם חתימת מיופה הכוח. חתימות אלו מהוות ראיה לרצונו של הממנה והסכמה מצד מיופה הכוח לקבלת התפקיד ולפעולה בהתאם לרצונותיו והוראותיו של הממנה כפי שנרשמו בייפוי הכוח המתמשך.

מה כולל ייפוי כוח מתמשך?

ייפוי הכוח המתמשך כולל שלושה נושאים מרכזיים בחייו של אדם:

  • עניינים אישיים: מקום המגורים, רצון להיות בטיפול ביתי עם מטפל/ת ככל שניתן וכיו"ב.
  • עניינים רפואיים: חתימה על מסמכים רפואיים, הסכמה לטיפולים שונים וכיו"ב זולת עניינים המפורטים בחוק החולה הנוטה למות.
  • ענייני רכוש: חשבונות בנק/ים, ניהול נכסים, קבלת דואר רשום, רישוי שנתי לרכב וכיו"ב. הממנה יכול לבחור האם למנות מיופה כוח  לכל העניינים הללו או רק לחלקם.

הפקדה וכניסה לתוקף

ייפוי הכוח המתמשך מופקד באופן מקוון אצל האפוטרופוס הכללי. ניתן לפעול על פי ייפוי הכוח המתמשך ולעשות בו שימוש רק לאחר כניסתו לתוקף על ידי האפוטרופוס הכללי, במקרה שהממנה חדל להיות כשיר. הממנה רשאי לקבוע בייפוי הכוח המתמשך מהם התנאים לכניסתו לתוקף כשברירת המחדל הינה על פי חוות דעת רפואית, שלפיה הממנה אינו כשיר. כחריג לכך הממנה רשאי לקבוע שאת הטיפול בענייני רכושו ניתן להכניס לתוקף בכל עת, גם באופן מידי או תאריך עתידי קבוע מראש, ואינם תלויים באי כשרותו של הממנה.

חשוב לציין: אין בייפוי הכוח המתמשך להוות צוואה או מעין צוואה ועם פטירתו של הממנה, ייפוי הכוח יהיה תקף לענייני רכוש עוד 90 יום ויפקע. בפרק זמן זה על מיופה הכוח להעביר את הטיפול והנכסים שבעיזבון ליורשי הממנה בהתאם להוראות צוואתו או על פי דין או למנהל העיזבון ככל שימונה כזה.

בכל מקרה, אין באמור ייעוץ משפטי ויש לפנות לעו"ד המתמחה בתחום אשר יסביר את מלוא המשמעויות, ויסייע לממנה בקבלת ההחלטה המיטבית.

רונן צ'יניאו הוא עו"ד מגשר, בורר ונוטריון, חבר בוועדת ירושות וצוואות, ועדת מיסוי מקרקעין ופורום מקרקעין בלשכת עורכי הדין, בורר במחוז ת"א ומוסמך מטעם האפוטרופוס הכללי להחתמה על ייפוי כוח מתמשך.
לאתר הבית של עו"ד רונן צ'יניאו >>> לחץ כאן
וואטסאפ/נייד >>> 052-4334334
משרד >>> 09-9667222

.


להצטרפות לקבוצות הוואצאפ של "שרון אונליין"

קבוצת הרצליה לחץ כאן

קבוצת רמת השרון לחץ כאן

קבוצת כפר שמריהו לחץ כאן

קבוצת רעננה לחץ כאן

קבוצת כפר סבא לחץ כאן

קבוצת הוד השרון לחץ כאן

קבוצת נדל"ן לחץ כאן

לדף הפייסבוק של "שרון און לייין" לחץ כאן

לעמוד האינסטגרם של "שרון און ליין" לחץ כאן