מאבק התושבים בפרשת מנחת המסוקים במערב העיר עולה שלב והיום שיגרו התושבים, באמצעות משרד עורכי דין, מכתבים לראש העירייה ולמשרד הביטחון בדרישה לסגור את המנחת באופן מיידי

שרון יונתן

מאבק תושבי השכונה המערבית ברמת השרון נגד קיומו של מנחת המסוקים במערב העיר (בתמונה) עולה מדרגה נוספת, כאשר היום פנו התושבים באמצעות משרד עורכי דין לראש העיריה, אבי גרובר, ולמשרד הבטחון כצעד אחד לפני הגשת עתירה מנהלית.

כזכור, אתמול הסיר ראש העירייה אבי גרובר ברגע האחרון את הצעתו במועצת העיר להעתיק את המנחת לשטח הממוקם מצפון למגרש החניה של הסינמה סיטי, הנמצא בבעלות העיריה, וזאת לאחר שמספר שעות לפני הישיבה קיבל את פנית התושבים בענין. התושבים מתנגדים להצעה זו ורוצים רק דבר אחד – שלא יהיה מנחת מסוקים בשטחי רמת השרון.

במכתב ששוגר על ידי עו"ד גד אלבז ודנה יאראק-זהרוביץ לגרובר נכתב: "הפעלת מנחת המסוקים יצרה מיידית סכנת בטיחות ומטרדי רעש קשים, שנמשכו כמעט בכל שעות היום והלילה וצפויה להוסיף וליצור, ככל שהפעלה זו תימשך, מטרדים ונזקים נוספים, לרבות פגיעה בקנין ועוד. מבירור ראשוני שערכו מרשינו בעיריית רמת השרון, התברר לתדהמת מרשינו כי המנחת הוקם אף ללא ידיעת העירייה, מבלי שהתקיים כל דיון בעניין, לא בעירייה ואף לא במוסדות התכנון הרלבנטיים וממילא אף מבלי שניתן היתר להקמת המנחת והפעלתו".

עוד צוין במכתב: "נוכח האמור במכתב העירייה אל משרד הביטחון מיום 3.5.2020, מרשיי אינם יכולים שלא לתמוה, מדוע מזדרזת העירייה לקיים דיון במציאת חלופות עבור מיקום המנחת, בטרם נבדקו כדבעי הצורך בהקמת המנחת, אם בכלל, התנהלות משרד הביטחון בהקמת המנחת, תקינות ההליכים וודאי בטרם נבדקו כלל ההשפעות וההשלכות של הקמת המנחת, במיקומו הנוכחי או החלופי, על חיי התושבים, רכושם וזכויותיהם.  מרשינו מבהירים בזאת כי הם מתנגדים להפעלת המנחת הן במיקומו הנוכחי והן בכל מיקום סמוך אחר, אשר יותיר על כנם את מפגעי הרעש והבטיחות ואת הפגיעה הברורה בקניינם של מרשיי ובזכויותיהם".

התושבים מציינים באמצעות עורכי הדין: "בכוונת מרשיי לנקוט בכל הצעדים החוקיים העומדים לרשותם, לרבות פנייה לערכאות המשפטיות המוסמכות, על מנת למנוע את הפעלת המנחת וכן בכוונתם לפעול למניעת קידום הליכים להעתקת המנחת למיקום חלופי, כל עוד לא יערך הליך תכנוני מסודר, שיאפשר גם את שמיעת הציבור וכל עוד לא ייבדקו כדבעי כלל ההשפעות וההשלכות של הקמת והפעלת מנחת כאמור על חיי התושבים, רכושם וזכויותיהם. נבקשכם לזמן את מרשינו לדיון בהקדם ולאפשר להם להציג את כלל טענותיהם, בטרם יקודם ההליך הנ"ל או דומים לו וכן למסור להם כל מידע שיש ברשותכם".

התושבים דורשים ממשרד הביטחון: סגירה מיידית

במכתב למשרד הביטחון נכתב: "מרשינו מבהירים בזאת כי הם מתנגדים להפעלת המנחת הן במיקומו הנוכחי והן בכל מיקום סמוך אחר, אשר יותיר על כנם את מפגעי הבטיחות והרעש ואת הפגיעה הברורה בקניינם של מרשיי ובזכויותיהם. בכוונת מרשיי לנקוט בכל הצעדים החוקיים העומדים לרשותם, לרבות פנייה לערכאות המשפטיות המוסמכות, על מנת למנוע את הפעלת המנחת וכן, בכוונתם לפעול למניעת קידום הליכים להעתקת המנחת למיקום חלופי, כל עוד לא יערך הליך תכנוני מסודר, שיאפשר גם את שמיעת הציבור וכל עוד לא ייבדקו כדבעי כלל ההשפעות וההשלכות של הקמת והפעלת מנחת כאמור על חיי התושבים, שלומם, רכושם וזכויותיהם".

התושבים דורשים ממשרד הביטחון: "הנכם מתבקשים בזאת להימנע מהפעלת המנחת ולהביא לסגירתו ללא דיחוי. ככל שבכוונתכם להפעיל את המנחת, בניגוד לדרישת מרשינו והעירייה, נבקשכם להודיענו על כך מבעוד מועד. ככל שבכוונתכם להעתיק את המנחת למיקום חלופי, נבקשכם להודיענו בהקדם האפשרי האם נבחר מיקום כאמור, כיצד נבחר, מה היו השיקולים והקריטריונים לבחירתו, האם אושר המיקום החלופי, על ידי מי ומתי וכן נבקשכם להעביר לעיוננו את כל הפרוטוקולים, האישורים ההיתרים והמסמכים הרלבנטיים לעניין זה".


להצטרפות לקבוצות הוואצאפ של "שרון און ליין"

קבוצת רעננה לחץ כאן

קבוצת הרצליה לחץ כאן

קבוצת רמת השרון לחץ כאן

קבוצת כפר סבא לחץ כאן

קבוצת כפר שמריהו לחץ כאן

לדף הפייסבוק של "שרון און לייין" לחץ כאן

לעמוד האינסטגרם של "שרון און ליין" לחץ כאן