שנים לאחר שעזבו את תפקידם: ראש עיריית רמת השרון לשעבר, איציק רוכברגר, ומספר עובדים בכירים לשעבר בעיריית רמת השרון יצטרכו לשלם מכיסם על החלטות ופעולות שביצעו במהלך כהונתם. כך קובע הממונה על מחוז ת"א במשרד הפנים שקיבל את המלצת הוועדה המייעצת לעניין חיובי אישי.

הדר פז טיפול נפשי באומנות

הבכירים לשעבר עליהם יוטל החיוב האישי הם: איציק רוכברגר – ראש העירייה לשעבר, גיל גורדון – גזבר העירייה לשעבר, פרח מלך – מנכ"לית העירייה לשעבר, אורית פפר – גזברית העירייה לשעבר. על שלושה עובדים הוחלט שלא להטיל חיוב אישי: דויד אלון – עוזרו האישי של ראש העירייה לשעבר, פרץ פינקו – סמנכ"ל לארגון ומשאבי אנוש לשעבר, הרצל נחום – מנכ"ל העירייה לשעבר.

החיובים הם בגין שתי פרשות שונות: חריגה בתב"רים שלא כדין ואישור חריגות שכר שלא כדין לשלושה עובדי עיריית רמת השרון.

חריגה בתב"רים

בהחלטת הממונה על המחוז צוין כי מדובר בחריגות של תב"רים (תקציב בלתי רגיל) בהיקף משמעותי של כ- 54 מליון שקלים בין השנים 2012 ל- 2014.

בתב"ר אצטדיון הכדורגל טענו רוכברגר, גורדון ומלך כי העבודות שבוצעו היו עבודות בטיחות שלא ניתן היה לדחותן בשל עליית קבוצת הכדורגל לליגת העל. הוועדה מצידה לא התרשמה כי מדובר בעבודות דחופות במידה המצדיקה חריגה מהיקף כספי של 4 מליון שקלים וזאת מבלי הוגשה כל בקשה לאישור הגדלת התב"ר אלא רק שנתיים לאחר מכן. שני תב"רים נוספים בהם הייתה חריגה הם עבודות פיתוח בדרך השרף והעבודות להזזת גדר תע"ש בשל העבודות להקמת פארק הנצח.

בהחלטת הוועדה המייעצת לעניין חיוב אישי במשרד הפנים נכתב: "הוועדה רואה בחומרה את התנהלות העירייה בהקשר זה, בעודה מבצעת עבודות ומגדילה תב"רים בהיקפם ניכרים של עשרות מליוני שקלים וזאת ללא קבלת אישר מועצת העיר ללא קבלת אישור הממונה על המחוז או לכל הפחות פנייה לגורמים אחרים במשרד הפנים. ניסיונם של המעורבים לטעון כי כל החריגות מתב"רים היו בשל אירועים דחופים מלמד על הרצון "לקבוע עובדות בשטח" ועל התנהלות פזיזה באופן שיטתי וכן על היעדר אבחנה בין עניינים דחופים ואחרים, כל זאת התעלמות מוחלטת מהוראות הדי וכללי מיהל תקין".

דורון כץ נדל"ן מעוניינם לקנות נכס?

הוועדה קבעה כי רוכברגר יחויב בגין סעיף זה בסכום של 15 אלף שקלים, גיל גורדון יחויב בסכום של 7,500 שקלים ופרח מלך תחויב בסכום של 5,000 שקלים. יש לציין כי בהחלטה נוספת בסעיף התקשרות העירייה עם ספקים ללא מכרז וללא הסכם החליטה הוועדה שלא לחייב באופן אישי את דויד אלון, עוזר ראש העירייה באותה תקופה.

חריגות שכר של עובדי עירייה

בסעיף זה קבעה הוועדה כי איציק רוכברגר יחויב בסכום נוסף של 15 אלף שקלים ואילו אורית פפר, גזברית העירייה לשעבר, תחויב בסכום של 7,500 שקלים. הוועדה קבעה כי לא יוטל חיוב אישי על פרץ פינקו, סמנכ"ל לארגון ומשאבי אנוש לשעבר ועל הרצל נחום, מנכ"ל העירייה לשעבר.

הוועדה המייעצת בדקה את התנהלות העירייה בקשר לחריגות שכר עבור שלושה עובדי עירייה שקיבלו תוספת דרגה ושעות נוספות שלא כדין.

בהחלטת הוועדה נכתב בקשר להתנהלותו של רוכברגר בנושא: "מר רוכברגר תיאר את פועלו בתחום שכר העובדים "שלא קונבנציונאלי" ומדבריו עולה כי הוא זה שהעניק דרגות לעובדים, גם אם לדבריו בטעות ובתום לב. מר רוכברגר חזר לא אחת על טענתו כי הוא פעל בתום לב, אולם התרשמותנו כי לא מדובר בתום לב אלא במחשבה ברורה כי ידיעותיו ובקיאותו בתחום מתגברים על הנחייתם של הגורמים האמונים על יישום הדין ולא ראה את עצמו כראש רשות הכפוף לכללי המנהל התקין".

 

איציק רוכברגר אמר בתגובה: "אני גאה שהייתי ראש עירייה שידע לקבל החלטות, גם אם זה לא נראה לפקיד כזה או אחר. בניגוד לאחרים שזורקים אחריות מהם, אני לוקח אחריות מלאה על כל פעולה שעשיתי כראש עירייה למען עובדי ותושבי העיר. הקביעות של הוועדה מנותקות מהמציאות. הבדיקה בעניין שלושת עובדי העירייה נסובה על עניינים שעוד לפני שנבחרתי לתפקידי. הוועדה מטילה עליי אחריות מתוקף היותי ראש העירייה, אבל בעקבות החלטתה יהפכו ראשי הערים לרובוטים שלא מסוגלים לקבל החלטות ואני לא כזה. אני מקבל החלטות ואני גאה על כך. אני אפנה לערעור בפני הגורם המוסמך".


להצטרפות לקבוצות הוואצאפ של "שרון אונליין"

קבוצת הרצליה לחץ כאן

קבוצת רמת השרון לחץ כאן

קבוצת כפר שמריהו לחץ כאן

קבוצת רעננה לחץ כאן

קבוצת כפר סבא לחץ כאן

קבוצת הוד השרון לחץ כאן

קבוצת נדל"ן לחץ כאן

לדף הפייסבוק של "שרון און לייין" לחץ כאן

לעמוד האינסטגרם של "שרון און ליין" לחץ כאן