מדובר על תוכנית המשתרעת על פני 7,500 דונם ובמסגרתה אמורים להיבנות 36 אלף יחידות דיור בשטחי הערים הרצליה, רמת השרון והוד השרון ומועצה אזורית דרום השרון. בוועדה המחוזית ת"א גורסים כי תוכנית הצל היא צעד נוסף בדרך לתכנון מפורט של התוכנית הכוללת

שרון יונתן

צעד נוסף לקראת פינוי מפעלי תע"ש באזור השרון: הוועדה המחוזית המשותפת למחוזות תל-אביב ומרכז, בראשות אדר' דניאלה פוסק, אישרה את המדיניות התכנונית ("תוכנית צל") למתחם "תע"ש השרון". מדובר בשטח של כ-7,500 דונם המצוי בשטחי מפעל תע"ש השרון (בתמונה) בתחום הרשויות רמת השרון, הרצליה, הוד השרון, ומועצה אזורית דרום השרון. יש לציין כי מזה שנים קיימת התנגדות מצד הרשויות המקומיות ועמותת אחל"ה (איכות חיים לתושבי השרון) להמשך קידום הפרויקט עד אשר יתבצע טיפול יסודי ומקיף בקרקע המזוהמת.

תוכנית הצל שביוזמת רשות מקרקעי ישראל ובתכנון משרד מזור-פירשט אדריכלים, וניהול באמצעות חברת ח.פ.ת הוכנה בהתאם להחלטת ועדת הערר של המועצה הארצית במרץ 2018. התוכנית מהווה מסמך מדיניות מנחה להכנת תוכניות מפורטות במרחב תע"ש השרון, וקובעת את היקף הפיתוח המקסימאלי לתוכנית. הפיתוח המוצע מאפשר הקמת רובע עירוני הכולל כ-36,600 יחידות דיור שייתנו מענה לכ-100,000 תושבים.

בנוסף ליחידות הדיור התוכנית כוללת שטחי מסחר, תעסוקה ושירותים בהיקף של כ-1,386,000 מ"ר. התוכנית  נשענת על שתי תחנות מטרו עתידיות ומערך תחבורה ציבורית משלים ומתייחסת לתמהיל דיור מגוון בהתאם למדיניות העדכנית לפיתוח לאורך צירי המתע"ן, בין השאר בהיקפים משמעותיים לדיור בר השגה.

תוכנית הצל כוללת עקרונות תכנון עדכניים ואיכותיים, על מנת לייצר רובע עירוני, עדכני, אינטנסיבי, תוך ניצול משאב הקרקע. התכנון נסמך על רשת תחבורה ציבורית (מטרו) ואמצעי תחבורה משלימים שאינם רכב פרטי. בהתאם לכך נקבע שלביות פיתוח התוכניות המפורטות בהתאם של עד 40% מרכב פרטי מסך התנועה במרחב.

בנוסף, התוכנית מנחה בעת קידום התוכניות המפורטות למתחם, לערוך סדרה של בדיקות מפורטות לנושאי ערכי טבע, נוף ואקולוגיה, תחבורה, אנרגיה, ניהול הנגר ותשתיות. תוכנית הצל מתבססת על סקר ערכי טבע, אקולוגיה ונוף שנערך כרקע לתוכנית, ומבסס את פריסת הפיתוח תוך שמירה של ערכי הטבע והנוף שזוהו ומופו במסמך נופי-סביבתי מקיף ומעמיק המהווה חלק ממסכי תוכנית הצל.

ההליך התכנוני קודם בשיתוף רשויות מקומיות, ארגוני סביבה ואחרים, ובכלל זה ימי עיון להצגת התקדמות התכנון. לכל אורך הדרך, הושם דגש לקיים הליך גלוי ופתוח, אשר כלל הצגת החומר, שמיעת הטענות המרכזיות, ומתן אפשרות להגשת התייחסויות כתובות מפורטות והתייחסות הוועדה אליהן.

שלב נוסף בדרך לתוכנית מפורטת

יו"ר הוועדה המחוזית לתכנון ובניה תל אביב, אדר' דניאלה פוסק, ציינה: "תוכנית הצל מעצימה את הפיתוח של המרקם העירוני ועולה בקנה אחד עם תוכניות מתאר ארציות ומחוזיות והחלטות ממשלה לפינוי מחנות צה"ל ומתקנים ביטחוניים במרכז לטובת פיתוח עירוני ומתן מענה למצוקת הדיור. התוכנית מייעלת בצורה מיטבית את שימוש בקרקע ובהתאם לכך נקבע כי ניתן להעלות את היקפי הפיתוח בשטח התוכנית ב-50% לעומת התוכנית המאושרת, זאת כדי לשמור על השטחים הפתוחים. כמו כן, התוכנית קובעת את פיתוח המתחם יעשה בד בבד עם קידומן של מערכות תחבורה ציבורית ובפיתוח ומקסום פתרונות ניהול נגר ותשתיות באופן שלא יועמסו על הסביבה העירונית הסמוכה".

מתכננת מחוז תל אביב ברשות מקרקעי ישראל, גילי טסלר "כמי שאמונה על יזום וקידום תוכניות בקרקעות המדינה אין ספק כי תוכנית הצל "קדמת השרון" מצויה בחזית התכנון הלאומי ומהווה עוד שלב בהתקדמות המתחם לתכנון מפורט. התוכנית מטייבת את השינויים שחלו עם קידומה של מערכת המטרו במוסדות התכנון התייחסות להערות כלל הגורמים, ופריסת העצמת השטחים לפיתוח בצד העצמת שטחי הציבור והפארקים. בצד העובדה כי תוכנית זו איננה סטטוטורית היא מניחה לרגלי התכנון המפורט יסודות פרוגרמתיים והנחיות בכל נושא ונושא אשר עודכן ונבחן בשנתיים האחרונות.

עוד הוסיפה טסלר כי "המדינה פועלת  ללא לאות לקידום הטיפול בקרקע המזוהמת וטיפול במים וזאת בהתאמה להחלטת הממשלה לפינוי המתקנים הסכמי משרדי הממשלה לטיהור והפרטת המפעלים, זאת בצד טיוב התכנון ללא הפסק. כל זאת על מנת ליצר מתחמי תכנון מפורט מהמתקדמים בישראל תוך שימת דגש על איכות, קידמה, עירוב שימושים, צרכי הציבור תשתיות תחבורה ניקוז ביוב ועוד ,וכן פתרונות דיור ותעסוקה".

מנהל אגף בכיר תכנון ופרויקטים ברשות מקרקעי ישראל, רפי אלמליח, ציין: "מדובר בתוכנית חשובה ביותר המספקת היקף נרחב של 36,000 יחידות דיור באזור ביקוש במרכז הארץ, לתוכנית תועלות משמעותיות בהיותה מאפשרת טיהור קרקע מזוהמת בהיקף נרחב. כמו כן, התכנון מוטה פתרונות תחבורה ציבורית ומאפשר העצמת זכויות וניצול יעיל של הקרקע תוך שמירה על קישוריות תחבורתית גבוה בזכות תחנות המטרו הקיימות בשטח".

מעיריית רמת השרון נמסר בתגובה: "המדינה חייבת לשקם את הטבע והאדמה שנפגעו במשך שנים ארוכות בשטחי תע"ש ולהשאיר במקום פארק מטרופוליני פראי. זה מה שדורשים כלל ראשי הערים שבשטחן נמצא השטח, וזה מה שראוי שיהיה. יש כאן הזדמנות חד פעמית שלא תחזור על עצמה לעשות צדק היסטורי עם הטבע במרכז הארץ. אנחנו הצענו להוסיף אלפי יחידות דיור באזורים אחרים על מנת להגדיל את מניין הדירות ולהשאיר את פארק תע"ש כנקודת נוף אחרונה. לצערנו, המדינה לא מתחשבת בעמדת הרשויות המקומיות ומקדמת תוכנית של 36 אלף יחידות דיור, ללא תשתיות תחבורתיות ואחרות. מדובר בטעות היסטורית ואנו נפעל בכל המישורים על מנת לעצור אותה".


להצטרפות לקבוצות הוואצאפ של "שרון און ליין"

קבוצת רעננה לחץ כאן

קבוצת הרצליה לחץ כאן

קבוצת רמת השרון לחץ כאן

קבוצת כפר סבא לחץ כאן

קבוצת כפר שמריהו לחץ כאן

לדף הפייסבוק של "שרון און לייין" לחץ כאן

לעמוד האינסטגרם של "שרון און ליין" לחץ כאן